Slow wedding w tym stylu było ich wesele. Nad rzeką Narwią w Nowogrodzie.